แนะนำ application

Posted in แนะนำ Application.

          iPad in Class เป็นการรวบรวม Applications ด้านการศึกษาดี ๆ ใช้งานง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองนำไปใช้เพื่อเสริมความรู้ แม้ว่าบางตัวจะเป็นมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็คุ้มค่า และเป็นพื้นที่เปิดให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองแนะนำ Apps มาได้ เป็นการแบ่งปันกัน เรียนรู้ร่วมกัน ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้   

    

The Four Seasons [Free] 

          นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้จาก App นี้ โดยได้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยในตัว โดยใน App มีเนื้อเรื่องที่ให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องหน้าที่ที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบง่าย ๆ และสามารถบันทึกเสียงภาษาอังกฤษแบบเล่าเรื่องไปด้วย

----------------------------------

   

Evernote [Free] 

          App ที่โด่งดังนี้สามารถใช้ได้เครื่องมือแทบจะทุกประเภท เช่น iPhone , iPad , iPod , Windows หรือ Android ที่ลงทะเบียนด้วย Username และ Password เดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ ๆ  App นี้สามารถใช้บันทึกข้อมูลจากการพิมพ์ ถ่ายภาพ อัดเสียง สามารถจัดทำเป็นทะเบียนหรือเป็นไฟล์ส่งต่อได้อย่างสะดวก

----------------------------------

   

 Math Animations [Free]    

           ไม่ว่าคุณจะชอบเรียนคณิตศาสตร์หรือไม่ ? App นี้จะช่วยให้คุณสนุกสนานไปกับตัวเลข พร้อมมีวิธีอธิบายการบวก ลบ คุณ หาร ทั้งจำนวนเต็มและเศษส่วน มีเรื่องสมการต่าง ๆ ที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย ๆ  สามารถเรียนรู้ร่วมกันหรือแบบส่วนตัวก็ได้ มีเนื้อหาหลากหลายระดับสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ลองดูนะครับ น่าจะช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

----------------------------------

   

Word Lens [Free] 

        Application ระดับเทพ(ฟรี) ตัวนี้ ใช้สำหรับแปลภาษาอย่างสะดวก ง่าย ๆ ทั้งแบบคำเดียวหรือเป็นประโยค แค่เปิด App แล้วส่องไปที่ตัวอักษรเป้าหมายอย่างเดียว หน้าจอของ iPad หรือ iPhone จะแปลเป็นภาษาที่เราตั้งเอาไว้ทันที  เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศที่เราไม่คุ้นเคยกับภาษาท้องถิ่น หรือ ใช้แปลเอกสารภาษาต่าง ๆ  เช่น แปลจากภาษาอังกฤษเป็น รัสเซีย โปรตุเกส อิตาลี สเปนและเยอรมันหรือแปลจากภาษาเหล่านี้กลับมาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดก็คือ ไม่มี “ภาษาไทย” !!!

----------------------------------