S&P School Tour กับกิจกรรม แต่งหน้าเค้ก

Written by chalermwut. Posted in Announcement.

กิจกรรมภายนอกจาก S&P School Tour กับกิจกรรม แต่งหน้าเค้ก ตามรูปแบบต่าง ๆ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และมีความสนใจเป็นอย่างมาก

 

Welcome back to school

Written by Admin. Posted in Announcement.

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่รั้วโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ในปีนี้โรงเรียนของเราได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นมาเซอร์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการและเซอร์มารี มาเดอแลน  บุญทองมาก และได้ต้อนรับคุณครูใหม่อีก 11 ท่าน ขอพระแม่แห่งอัสสัมชัญได้อวยพระพรแด่สมาชิกใหม่ทุกท่านอย่างอุดมด้วยเทอญ

การทดสอบความรู้จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ของแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เนื่องด้วยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินการทดสอบความรู้จากพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนเราได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบในระดับต่างๆ

 

การเตรียม iPad เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Written by Admin. Posted in Announcement.

พรุ่งนี้ขอให้นักเรียนชั้น ป.4/2-ป.4/6 (ป.5 และ ป.6 ขอให้นำมาในสัปดาห์หน้า) นำเครื่อง iPad มาโรงเรียนเพื่อเตรียมการลงโปรแกรมใหม่ ขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยเตรียมเครื่องเบื้องต้นดังนี้

1. เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง ลงบนสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่เครื่องให้ชัดเจน

2. ล้างเครื่องให้เรียบร้อยโดยมีขั้นตอนดังนี้

- การ Copy รูปภาพไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.iphonemod.net/copy-photos-from-iphone-to-pc.html

- ปิด Find My iPad : กด App.Setting > iCloud > Find My iPad > กดปุ่มปิด > ใส่ Password ของ Apple ID ของท่าน

- ปิด iCloud : กด App.Setting > iCloud > Sign Out (ล่างสุด)

- ล้างเครื่อง : กด App.Setting > General > Reset (ล่างสุด)Erase All Content and Setting (ใส่ Passcode ถ้ามี)

3. กรณีที่ไม่สามารถทำได้ ขอให้ส่งเครื่องมาที่โรงเรียนให้มาสเตอร์ทำให้ได้นะครับ แต่ขอรหัส Passcode สำหรับเปิดเครื่องและขอ Password ของ Apple ID เพื่อปลดล็อค iCloud เขียนติดมาด้วยครับ

4. หลังจากที่โรงเรียนจัดการเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะใส่ Passcode เพื่อป้องกันการลบ App. ไว้ แต่เครื่องยังสามารถลง App.เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ในส่วนนี้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลให้นักเรียนลง App.ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน (กรณีที่ผู้ปกครองต้องการทราบ Passcode นี้ ขอให้ติดต่อได้ที่ ม.วีระพงศ์ ครับ)

ขอบคุณครับ

กิจกรรม The Memories of King Rama IX

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการ นำคณะเซอร์ ครู นักเรียนและพนักงาน ร่วมวจนพิธีกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในกิจกรรม The Memories of King Rama IX. ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านได้สถิตในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และร่วมในพระสิริโรจนา ณ สรวงสวรรค์ตลอดนิรันดรเทอญ