ประกาศ

Written by Admin. Posted in Announcement.

แจ้งข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันหยุดโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
ขอพระกุมารเจ้าทรงอำนวยพระพรอันอุดมมายังทุกๆ ท่าน