การเตรียม iPad เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Written by Admin. Posted in Announcement.

พรุ่งนี้ขอให้นักเรียนชั้น ป.4/2-ป.4/6 (ป.5 และ ป.6 ขอให้นำมาในสัปดาห์หน้า) นำเครื่อง iPad มาโรงเรียนเพื่อเตรียมการลงโปรแกรมใหม่ ขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยเตรียมเครื่องเบื้องต้นดังนี้

1. เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง ลงบนสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่เครื่องให้ชัดเจน

2. ล้างเครื่องให้เรียบร้อยโดยมีขั้นตอนดังนี้

- การ Copy รูปภาพไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.iphonemod.net/copy-photos-from-iphone-to-pc.html

- ปิด Find My iPad : กด App.Setting > iCloud > Find My iPad > กดปุ่มปิด > ใส่ Password ของ Apple ID ของท่าน

- ปิด iCloud : กด App.Setting > iCloud > Sign Out (ล่างสุด)

- ล้างเครื่อง : กด App.Setting > General > Reset (ล่างสุด)Erase All Content and Setting (ใส่ Passcode ถ้ามี)

3. กรณีที่ไม่สามารถทำได้ ขอให้ส่งเครื่องมาที่โรงเรียนให้มาสเตอร์ทำให้ได้นะครับ แต่ขอรหัส Passcode สำหรับเปิดเครื่องและขอ Password ของ Apple ID เพื่อปลดล็อค iCloud เขียนติดมาด้วยครับ

4. หลังจากที่โรงเรียนจัดการเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะใส่ Passcode เพื่อป้องกันการลบ App. ไว้ แต่เครื่องยังสามารถลง App.เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ในส่วนนี้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลให้นักเรียนลง App.ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน (กรณีที่ผู้ปกครองต้องการทราบ Passcode นี้ ขอให้ติดต่อได้ที่ ม.วีระพงศ์ ครับ)

ขอบคุณครับ