รูปพิธีมอบเกียรติบัตรของนักเรียนปีการศึกษา 2559

Written by Terakeat Ontme. Posted in Announcement.