น้อมกราบวันทาบูชาครู กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

น้อมกราบวันทาบูชาครู นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี มีความรู้