กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Acadamic Walk Rally ในหัวข้อ "Light Your Passion Discover Your Dream" เป็นกิจกรรมวันวิชาการนักเรียนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆจากฐานกิจกรรมของโรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรม Packaging Young Designer, กิจกรรมโปรแกมเมอร์ตัวจิ๋วพิชิตโค๊ต, กิจกรรม Junior Pramacist และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กได้ค้นคาความชอบและความสามารถของตนเอง และในช่วงบ่าย ยังได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรม Kid's Talent ครั้งที่ 2 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 คนได้มาประชันความสามารถกันเต็มที่ร่วมกับโค๊ชของแต่ละคน เพื่อค้นหาผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมครั้งนี้

       ในกิจกรรมวันวิชาการที่ผ่านมานั้นนักเรียนได้รับความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับอาชีพแต่ละอาชีพ และยังได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน หน่วยงานภายนอก และสมาคมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาไม่ได้ในห้องเรียนและนักเรียนสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี