ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561 

1. ครู ภาษาไทย      1 ตำแหน่ง

2. ครู ภาษาอังกฤษ  4 ตำแหน่ง

3. บรรณารักษ์        1 ตำแหน่ง

ติดต่อเขียนใบสมัครที่ห้องทะเบียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

โทรศัพท์ 02-635-1036-8 ต่อ 103