การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 07 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อแถลงผลงานของสมาคมในปีการศึกษาที่ผ่านมา แถลงรายรับ-รายจ่ายและงบดุลของสมาคม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้สมบูรณ์แบบ” โดยคุณธนัท วัฒนกุล