ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำหน่าย-ยื่นใบสมัคร : วันที่ 1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561
ประเมินความพร้อม : วันที่ 15 กันยายน 2561
ประกาศผล : ทางไปรษณีย์ หลังวันสอบ 15 วัน
สนใจติดต่อได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-14.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6350136-8