พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพื่อรับพระพรจากแม่พระโอกาสวันฉลองโรงเรียน โดยบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธี