จกรรมต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก K Gangri Primary School, Paro, Bhutan

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

กิจกรรมต้อนรับครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก K Gangri Primary School, Paro, Bhutan