กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยบาดหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการเป็นประธานในพิธี