วจนพิธีกรรมและพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดวจนพิธีกรรมและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์ ครู นักเรียนและพนักงานร่วมพิธี