กิจกรรมภายนอก จาก MILO

Written by chalermwut. Posted in Announcement.

กิจกรรมภายนอก จาก MILO  มีนมไมโลมาแจกเด็กๆ ทุกระดับชั้น และสาธิตเทคนิคการเล่นฟุตบอล ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Acadamic Walk Rally ในหัวข้อ "Light Your Passion Discover Your Dream" เป็นกิจกรรมวันวิชาการนักเรียนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆจากฐานกิจกรรมของโรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรม Packaging Young Designer, กิจกรรมโปรแกมเมอร์ตัวจิ๋วพิชิตโค๊ต, กิจกรรม Junior Pramacist และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กได้ค้นคาความชอบและความสามารถของตนเอง และในช่วงบ่าย ยังได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรม Kid's Talent ครั้งที่ 2 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 คนได้มาประชันความสามารถกันเต็มที่ร่วมกับโค๊ชของแต่ละคน เพื่อค้นหาผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมครั้งนี้

       ในกิจกรรมวันวิชาการที่ผ่านมานั้นนักเรียนได้รับความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับอาชีพแต่ละอาชีพ และยังได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน หน่วยงานภายนอก และสมาคมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาไม่ได้ในห้องเรียนและนักเรียนสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายบ้านสวนยอเเซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งนันทนาการ ฐานผจญภัย และกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบและสนุกสนานมากที่สุดคือกิจกรรม ชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบอีกด้วย

 

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมการใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนของเราโดยมีเซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลและสังเกตสภาพห้องเรียนจริง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในวางแผนการใช้ IT สำหรับโรงเรียนของ กทม. กว่า 400 โรงเรียนต่อไป