กิจกรรมภายนอก จาก MILO

Posted in Announcement.

กิจกรรมภายนอก จาก MILO  มีนมไมโลมาแจกเด็กๆ ทุกระดับชั้น และสาธิตเทคนิคการเล่นฟุตบอล ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Academic Walk Rally ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 "ASCS Inspiring Growth" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และการสนับสนุนจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Acadamic Walk Rally ในหัวข้อ "Light Your Passion Discover Your Dream" เป็นกิจกรรมวันวิชาการนักเรียนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆจากฐานกิจกรรมของโรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรม Packaging Young Designer, กิจกรรมโปรแกมเมอร์ตัวจิ๋วพิชิตโค๊ต, กิจกรรม Junior Pramacist และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กได้ค้นคาความชอบและความสามารถของตนเอง และในช่วงบ่าย ยังได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรม Kid's Talent ครั้งที่ 2 ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 คนได้มาประชันความสามารถกันเต็มที่ร่วมกับโค๊ชของแต่ละคน เพื่อค้นหาผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมครั้งนี้

       ในกิจกรรมวันวิชาการที่ผ่านมานั้นนักเรียนได้รับความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับอาชีพแต่ละอาชีพ และยังได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน หน่วยงานภายนอก และสมาคมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาไม่ได้ในห้องเรียนและนักเรียนสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายบ้านสวนยอเเซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งนันทนาการ ฐานผจญภัย และกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบและสนุกสนานมากที่สุดคือกิจกรรม ชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบอีกด้วย