ประกาศ - สัปดาห์นี้ขอเลื่อนการใส่เสื้อเหลืองไปเป็นวันพุธ

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เนื่องจากวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ โรงเรียนจะจัดงานวันภาษาอังกฤษ "English Day 2015 - ASIAN Countries - Celebrate, Communicate and Connect to the ASIAN World" จึงขอให้นักเรียนงดใส่เสื้อเหลืองของโรงเรียนในวันจันทร์(9 ก.พ.) โดยให้ใส่ชุดนักเรียนตามปกติ และให้ไปใส่เสื้อเหลืองและกางเกงพละในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ เพื่อร่วมกิจกรรมและไม่ต้องนำกระเป๋านักเรียนมา ยกเว้นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและรบกวนขอให้ช่วยกระจายข่าวให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ประกาศ - สัปดาห์นี้ขอเลื่อนการใส่เสื้อเหลืองไปเป็นวันพุธ

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เนื่องจากวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ โรงเรียนจะจัดงานวันภาษาอังกฤษ "English Day 2015 - ASIAN Countries - Celebrate, Communicate and Connect to the ASIAN World" จึงขอให้นักเรียนงดใส่เสื้อเหลืองของโรงเรียนในวันจันทร์(9 ก.พ.) โดยให้ใส่ชุดนักเรียนตามปกติ และให้ไปใส่เสื้อเหลืองและกางเกงพละในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ เพื่อร่วมกิจกรรมและไม่ต้องนำกระเป๋านักเรียนมา ยกเว้นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและรบกวนขอให้ช่วยกระจายข่าวให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ