ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2561 

1. ครู ภาษาไทย      1 ตำแหน่ง

2. ครู ภาษาอังกฤษ  4 ตำแหน่ง

3. บรรณารักษ์        1 ตำแหน่ง

ติดต่อเขียนใบสมัครที่ห้องทะเบียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

โทรศัพท์ 02-635-1036-8 ต่อ 103 

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

- เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2558 เป็นวันมอบตัวนักเรียนที่แผนกมัธยม จึงขอเลื่อนวันรับผลการสอบจากวันที่ 28 มีนาคม 2558 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
(***สำหรับชั้นอื่น ๆ ประกาศผลการสอบวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตามปกติ)

 

ประกาศเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

Written by Admin. Posted in Announcement.

ประกาศเปิดเรียนภาคฤดูร้อน(Happy Summer Course)
                - สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เรียนทุกคน)
เริ่มเรียนวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558
                เวลา 08.30-15.00 น. (มีอาหารเที่ยงสำหรับนักเรียน)
                - สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ๆ...