แจ้งเรื่องการแต่งกายของนักเรียน

Written by Admin. Posted in Announcement.

แจ้งเรื่องการแต่งกายของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559
1. วันจันทร์ให้สวมชุดนักเรียนตามปกติ งดเสื้อเหลือง
2. ชุดเนตรนารีให้สวมตามปกติ
3. ชุดพละ ให้สวมกางเกงวอร์มตามปกติ แต่เสื้อขอให้เป็นเสื้อยืดโปโล มีปก สีขาวล้วน ถ้าไม่มีอนุโลมให้ใช้เสื้อคอกลมสีขาวล้วนได้ 
(สีขาวล้วน = ไม่มีลวดลาย หรือ มีเล็กน้อยได้ในลักษณะที่ไม่ขัดแย้งกับการไว้ทุกข์ : ผู้ปกครองกรุณาพิจารณาตามความเหมาะสม) หมายเหตุ : โรงเรียนกำลังเร่งดำเนินการผลิตเสื้อกีฬาสีมาใช้แทนเสื้อพละ 
4. การติดโบว์ไว้ทุกข์ นักเรียนจะผลิตเองตอนเปิดภาคเรียน
5. เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 13

Written by Admin. Posted in Announcement.

   งานโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อนำเงินที่ได้มาสนับสนุนกองทุนครูเกษียณ โดยในวันอาทิตย์ที่ 31 สิหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันที่ bluO Rhythm & Bowl ณ Siam Paragon เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมกองทุนค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรม