ประกาศเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

Written by Admin. Posted in Announcement.

ประกาศเปิดเรียนภาคฤดูร้อน(Happy Summer Course)
                - สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เรียนทุกคน)
เริ่มเรียนวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558
                เวลา 08.30-15.00 น. (มีอาหารเที่ยงสำหรับนักเรียน)
                - สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ๆ...

ประกาศเรื่อง Tablet เพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Written by Admin. Posted in Announcement.

เนื่องด้วยโรงเรียนได้รับเครื่อง Tablet เพื่อการศึกษาจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมาและได้จัดทำทะเบียนเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นงบประมาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ปัจจุบันนี้ คือ ปีการศึกษา 2557 นักเรียนทั้งหมดเลื่อนชั้นมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะจัดส่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันนี้ Tablet นี้เป็นสมบัติของชาติที่ให้นักเรียนยืมเรียนและต้องส่งคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 (สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558) ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นดังนี้

1.ผู้ปกครองและนักเรียนกรุณาตรวจดูสภาพและอุปกรณ์อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคู่มีอที่อยู่ในกล่อง

2.ข้อมูลด้านการศึกษาที่มากับเครื่อง Tablet เป็นของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนสามารถใช้ศึกษาและทบทวนบทเรียนได้

3.ควรระวังในเรื่องการใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ควรใช้จนหมด (0%) เพราะเครื่องอาจจะเสียหายได้ ควรชาร์จไฟก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด

4.ติดตามข้อปฏิบัติ แนะนำการใช้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นและข่าวสารได้ที่ www.otpc.in.th

ขอบคุณครับ

ผู้ปกครองอาสาแต่งชุดแฟนตาชี คอยอำนวยความสะดวกการจราจรยามเช้า

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ผู้ปกครองอาสาจราจรแต่งตัวแฟนตาซีคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนช่วงเช้า นอกจากจะได้รับความปลอดภัยรวดเร็วแล้วเด็กๆ ยังมีความสุขกับการมาโรงเรียนในตอนเช้า

 

มอบเงินสนับสนุน

Written by Admin. Posted in Announcement.

มอบเงินสนุบสนุนการปรับปรุงห้องสุขา และระบบสุขาภิบาล  ของสถานีตำรวจนครยานนาวา  100,000 บาท

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล(รอบสอง) วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560

Written by chalermwut. Posted in Announcement.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล(รอบสอง) ได้แก่ ดร.สุนีย์  จุไรสินธุ์ อาจารย์วลัยพร  เทวะเวชพงษ์ อาจารย์อำพร  อมรรัตน์ โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ 3 ภาษา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับกรรมการ และการแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและผู้แทนผู้ปกครอง นายกสมาคมศิษย์เก่า ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ช่วยผู้อำนวยการ 7 ฝ่าย เข้าร่วมการประเมิน