ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

- เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2558 เป็นวันมอบตัวนักเรียนที่แผนกมัธยม จึงขอเลื่อนวันรับผลการสอบจากวันที่ 28 มีนาคม 2558 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
(***สำหรับชั้นอื่น ๆ ประกาศผลการสอบวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตามปกติ)

 

ประกาศเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

Posted in Announcement.

ประกาศเปิดเรียนภาคฤดูร้อน(Happy Summer Course)
                - สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เรียนทุกคน)
เริ่มเรียนวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558
                เวลา 08.30-15.00 น. (มีอาหารเที่ยงสำหรับนักเรียน)
                - สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ๆ...

ประกาศเรื่อง Tablet เพื่อการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Posted in Announcement.

เนื่องด้วยโรงเรียนได้รับเครื่อง Tablet เพื่อการศึกษาจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมาและได้จัดทำทะเบียนเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นงบประมาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ปัจจุบันนี้ คือ ปีการศึกษา 2557 นักเรียนทั้งหมดเลื่อนชั้นมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะจัดส่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันนี้ Tablet นี้เป็นสมบัติของชาติที่ให้นักเรียนยืมเรียนและต้องส่งคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 (สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558) ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นดังนี้

1.ผู้ปกครองและนักเรียนกรุณาตรวจดูสภาพและอุปกรณ์อย่างละเอียดและปฏิบัติตามคู่มีอที่อยู่ในกล่อง

2.ข้อมูลด้านการศึกษาที่มากับเครื่อง Tablet เป็นของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนสามารถใช้ศึกษาและทบทวนบทเรียนได้

3.ควรระวังในเรื่องการใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ควรใช้จนหมด (0%) เพราะเครื่องอาจจะเสียหายได้ ควรชาร์จไฟก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด

4.ติดตามข้อปฏิบัติ แนะนำการใช้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นและข่าวสารได้ที่ www.otpc.in.th

ขอบคุณครับ

ผู้ปกครองอาสาแต่งชุดแฟนตาชี คอยอำนวยความสะดวกการจราจรยามเช้า

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ผู้ปกครองอาสาจราจรแต่งตัวแฟนตาซีคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนช่วงเช้า นอกจากจะได้รับความปลอดภัยรวดเร็วแล้วเด็กๆ ยังมีความสุขกับการมาโรงเรียนในตอนเช้า