โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ Young STEM Entrepreneur Student Exchange Program

Written by chalermwut. Posted in Announcement.

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยและเยาวชนจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นตัวแทนของประเทศเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศและดำเนินการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาโครงงาน ในหัวข้อ “STEMAGINATION” โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะผู้ประกอบการไปสู่แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอาเซียน

รายละเอียดและเกณฑ์การสมัครสามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

Download link

โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 13

Written by Admin. Posted in Announcement.

   งานโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อนำเงินที่ได้มาสนับสนุนกองทุนครูเกษียณ โดยในวันอาทิตย์ที่ 31 สิหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันที่ bluO Rhythm & Bowl ณ Siam Paragon เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเข้าร่วมกองทุนค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรม