ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำหน่าย-ยื่นใบสมัคร : วันที่ 1 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561
ประเมินความพร้อม : วันที่ 15 กันยายน 2561
ประกาศผล : ทางไปรษณีย์ หลังวันสอบ 15 วัน
สนใจติดต่อได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-14.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6350136-8

ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

- เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2558 เป็นวันมอบตัวนักเรียนที่แผนกมัธยม จึงขอเลื่อนวันรับผลการสอบจากวันที่ 28 มีนาคม 2558 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
(***สำหรับชั้นอื่น ๆ ประกาศผลการสอบวันที่ 28 มีนาคม 2558 ตามปกติ)