การอบรมในหัวข้อ การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การปฏิบัติจริง

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนคุณครู นำโดย เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ได้เข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อ การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การปฏิบัติจริง ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เพื่อทำความเข้าใจ ปรับปรุง และเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาปัจจุบันและปีการศึกษาหน้า 2561 ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อไป

การเตรียม iPad เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

Written by Admin. Posted in Announcement.

พรุ่งนี้ขอให้นักเรียนชั้น ป.4/2-ป.4/6 (ป.5 และ ป.6 ขอให้นำมาในสัปดาห์หน้า) นำเครื่อง iPad มาโรงเรียนเพื่อเตรียมการลงโปรแกรมใหม่ ขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยเตรียมเครื่องเบื้องต้นดังนี้

1. เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง ลงบนสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่เครื่องให้ชัดเจน

2. ล้างเครื่องให้เรียบร้อยโดยมีขั้นตอนดังนี้

- การ Copy รูปภาพไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.iphonemod.net/copy-photos-from-iphone-to-pc.html

- ปิด Find My iPad : กด App.Setting > iCloud > Find My iPad > กดปุ่มปิด > ใส่ Password ของ Apple ID ของท่าน

- ปิด iCloud : กด App.Setting > iCloud > Sign Out (ล่างสุด)

- ล้างเครื่อง : กด App.Setting > General > Reset (ล่างสุด)Erase All Content and Setting (ใส่ Passcode ถ้ามี)

3. กรณีที่ไม่สามารถทำได้ ขอให้ส่งเครื่องมาที่โรงเรียนให้มาสเตอร์ทำให้ได้นะครับ แต่ขอรหัส Passcode สำหรับเปิดเครื่องและขอ Password ของ Apple ID เพื่อปลดล็อค iCloud เขียนติดมาด้วยครับ

4. หลังจากที่โรงเรียนจัดการเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะใส่ Passcode เพื่อป้องกันการลบ App. ไว้ แต่เครื่องยังสามารถลง App.เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ในส่วนนี้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลให้นักเรียนลง App.ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน (กรณีที่ผู้ปกครองต้องการทราบ Passcode นี้ ขอให้ติดต่อได้ที่ ม.วีระพงศ์ ครับ)

ขอบคุณครับ

กิจกรรม The Memories of King Rama IX

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการ นำคณะเซอร์ ครู นักเรียนและพนักงาน ร่วมวจนพิธีกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในกิจกรรม The Memories of King Rama IX. ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านได้สถิตในพระนิเวศน์ของพระเจ้า และร่วมในพระสิริโรจนา ณ สรวงสวรรค์ตลอดนิรันดรเทอญ 

กิจกรรมดอกไม้จันทน์ดอกไม้ใจ ASCS ร่วมใจถวายพ่อของแผ่นดิน

Written by Terakeat. Posted in Announcement.

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำโดยคุณอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ นายกสมาคมฯ นำทีมศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่จาก กศน.ปทุมวัน มาให้ความรู้และสอนน้องๆ ในกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ASCS ร่วมใจถวายพ่อของแผ่นดิน" ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง