ตัวต่อเสริมทักษะ LaQ

Posted in วิชาการ.

ตัวแทนนักเรียน รับการฝึกทักษะ LaQ สอนโดยตัวแทนจากบริษัท hayashiworld (ครั้งที่ 1) เพื่อไปนำสอนเพื่อนๆ ในครั้งต่อไป