กิจกรรมวันแม่ และ Academic Walk Rally 2014

Posted in วิชาการ.

       กิจกรรมวันแม่ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกพระคุณของแม่ และมีการแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมทางวิชาการร่วมด้วย คือ Academic Walk Rally ในหัวข้อ "หม่อนไหม" ภูมิปัญญา  รักษาไทย  ในคุณธรรม  ก้าวล้ำสู่สากล ให้นักเรียนได้เรียนรู้กับแหล่งกำเนิดของผ้าไหมไทย