วันวิทยาศาสตร์ ปี 2557

Posted in วิชาการ.

           วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม ประจำปี 2557 ได้มีการแสดง SCI SHOW เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับ “วันวิทยาศาสตร์” และแสดงละคร “การเกิดสุริยุปราคา”