กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

Posted in วิชาการ.

           ด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “พัฒนาทักษะชีวิต  การแก้ปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์”  ขึ้นในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ได้แก่

           1.         กิจกรรม The Minesweeper

2.         กิจกรรมกระดาษสามมิติ

3.         กิจกรรมสงครามพิทักษ์อัครมหาปราสาท

4.         กิจกรรมปราการแสงไฟ

5.         กิจกรรม Cubic Mega Project X

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 คน จำนวน 200 คน ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายจำนวน 4,700 บาท

 *** สามารถเข้าชมตัวอย่างการจัดค่าย ได้ที่  http://cubiccreative.org/creativecamp11/activity