ภาคภูมิแผ่นดิน ภูมินทร์ปิ่นสยาม

Written by Narupol. Posted in วิชาการ.

เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยคุณครูจัดกิจกรรมเป็นฐานซึ่งเกี่ยงกับโครงการพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูล ชมการสาธิตและได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางโครงการของท่าน