กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู

Posted in วิชาการ.

 

           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครู เพื่อนำไปใช้ในพิธีวันไหว้ครูที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู

      

ซึ่งในกิจกรรมนี้เราได้มีการจัดการประกวดพานของห้องต่าง ๆ ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้