ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Posted in ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป.

          วันนี้เด็ก ๆ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  เป็นกิจกรรมดี ๆ จากฝ่ายการพยาบาลของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  โดยได้รับความร่วมมือกับทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์