ตอบคำถาม iPad

Posted in ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตอบคำถามของผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับห้องเรียน iPad และ Non-iPad

ผู้ตอบคำถาม ม.วีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ