ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Posted in ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป.

                 เช้านี้โรงเรียนมีความน่ายินดีหลายเรื่อง ที่เด็กโรงเรียนของเรามีศักยภาพทั้งทางด้านจิตใจและความรู้ความสามารถ อาทิ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล  ตัวแทนนักเรียนร่วมอบรมทักษะผู้นำ ห้องเรียน 5 ส. ที่นักเรียนทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด ได้รับรางวัลห้องเรียนดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากกิจกรรม Brick Challenge