โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ศึกษาดูงานการเรียนการสอน iPad

Written by Narupol. Posted in ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป.

 วันที่ 11/16/59 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรีจำนวน 23 ท่าน นำโดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องเรียน iPad และการใช้สื่อเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลอย่างมีศักยภาพของนักเรียน