ขอขอบพระคุณ

Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

ขอขอบพระคุณคณะตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม ขอให้คำอวยพรและความสุขบังเกิดกลับไปสู่ท่านทั้งหลายด้วยเทอญ