พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

Written by Narupol. Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

เป็นการระลึกถึงผู้ตายและให้ทุกคนได้ร่วมภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับทุกคน