ตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

Written by Narupol. Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อเรียนรู็ต้นกำเนิด  จิตตารมณ์  พันธกิจของคณะทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ