รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Written by Narupol. Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

ทีมวิทยากรจากหน่วยงานทาลิธาคุม ไทยแลนด์ นำโดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ จัดกิจกรรมโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมหัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"