วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written by Narupol. Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นมีการร่วมร้องเพลง พระราชาในนิทาน และเพลงเหตุผของพ่อ พร้อมกับนั่งสมาธิเป็นเวลา 89 วินาที