พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560

Written by Terakeat. Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการ และสมาชิกบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ร่วมใจกันภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณพ่อ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการเป็นประธานในพิธี