ค่ายคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Written by chalermwut. Posted in ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม.

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นวิทยากร การเข้าค่ายคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม รวมทั้งได้รับความรู้และความสนุกสนาน