โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบสอง ระดับดีเยี่ยม

Written by Terakeat. Posted in มาตรฐานคุณภาพการศึกษา.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม รับรางวัล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบสอง ระดับดีเยี่ยม