สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ

Posted in Staff.

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 คณะเซอร์และครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม จำนวน 82 คน เข้าร่วมการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ  ณ  โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีบาทหลวง วิโรจน์  เลิศทนงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "พลัง เพื่อไปสู่เป้าหมาย แห่งความสำเร็จของชีวิต"