ลอยกระทงความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

Written by Narupol. Posted in กิจการนักเรียน.

เป็นกิจกรรมที่แสดงความไว้อาลัย และเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งในกิจกรรมนักเรียนจะร่วมกันทำกระทงดอกบัว พร้อมทั้งเขียนข้อตั้งใจลงในธงความดี และปกลงในกระทงดอกบัว  นำไปลอยร่วมกันซึ่งเป็นความดีที่นักเรียนทุกคนตั้งใจจะปฏิบัติจริง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม พร้อมกับบันทึกภาพจากตัวแทนหอจดหมายเหตุมาบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์