วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Written by Narupol. Posted in กิจการนักเรียน.

กิจกรรมน้อมลำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าพระรูป โดย ม.ศุภศิลป์  รีฮุง ประธานในพิธี  และคณะผู้กำกับ เนตรนารี สำรอง และเนตรนารีสามัญ  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เนตรนารีทุกคนได้มีจิตสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน