อวยพรเพื่อนบ้าน

Written by Narupol. Posted in กิจการนักเรียน.

เป็นกิจกรรมที่คณะเซอร์ ครู และนักเรียนออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านโดยการร้องเพลงอวยพร และมีสิ่งของไปเยี่ยมเยียน ซึ่งเป้นโอกาสแสดงความรักและคสามปรารถนาดีต่อกันและกัน