พีธีบูชามิสซาในโอกาศวันพระคริสตสมภพ

Written by Narupol. Posted in กิจการนักเรียน.

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา เพื่อเป็นการอวยพรคณะเซอร์ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และหลังจากพิธีมิสซสคุณพ่อและคณะเซอร์ นำพระกุมารไปอวยพรให้แก่นักเรียนและครูตามชั้นเรียน