พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in กิจการนักเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะกรรรมการนักเรียนร่วมกับคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคณะเซอร์ คณะคุณครู และมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู