กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

Written by Terakeat. Posted in กิจการนักเรียน.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ" ขึ้นโดยภายในงานได้รับความกรุณาจาก เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และ สมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมและการแสดงเพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน มีทั้งกิจกรรมการแจกของรางวัล การแสดงต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนมากมาย