พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Written by Terakeat. Posted in กิจการนักเรียน.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562