กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Written by Terakeat. Posted in กิจการนักเรียน.

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที วันพ่อแห่งชาติ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรม คุณชัยเฉลิม จงสมชัย ประธานเครือข่ายผู้ปกครองพร้อมผู้แทนผู้ปกครองร่วมพิธี