กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ และกิจกรรมวันภาษาไทย

Written by Terakeat Ontme. Posted in Thai Language.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางดรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคุณพ่อ สุรศักดิ์ อัมพาพร จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในวจนพิธีกรรม เฉลิมพระชนม์พรรษา ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ และนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อเป็นการอนรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย และ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นที่สนุกสนานมากมาย มีการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย