กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ และกิจกรรมวันภาษาไทย

Written by Terakeat. Posted in Thai Language.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคุณพ่อ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในวจนพิธีกรรม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยและให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง บรรยากาศภายในงานสนุกสนาน และมีการประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยด้วย