พระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Written by Terakeat. Posted in Social Studies, Religion and Culture.

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมจัดวจนพิธีกรรมและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์ ครู นักเรียนและพนักงานร่วมพิธี